Ženska mreža: Prevencija nasilja nad ženama i zaštita žrtava nasilja

 19. februar 2023. 20:55

Nevena P. je najmlađa od tri ubijene žene u poslednjih sedam dana. Imala je samo dvadeset godina.
U poslednje dve decenije u našoj zemlji je ubijeno više od 300 žena, a oko 400 dece je ostalo bez majki zbog porodično-partnerskog nasilja. Prošle godine 27 žena je stradalo od strane muških članova porodice, a u prvih četrdeset dana ove godine ubijeno je čak šest žena. Vesti o ubistvu žena postale su naša svakodnevnica.
Mizoginija, seksizam, diskriminacija i nasilno ponašanje prema ženama je vidljivo čak i u Domu Narodne skupštine, kao i u drugim državnim institucijama. Ne treba da nas čudi da u takvoj atmosferi prepunoj agresije raste i broj slučajeva nasilja nad ženama u porodici. Neke od nas trpe nasilje i po više decenija, a u društvu ne postoje efikasni mehanizmi da zaštitimo naše majke, bake, sestre, ćerke, prijateljice....

 

Pored manjkavosti Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, u Srbiji izostaje rad na prevenciji nasilja, a senzacionalistički medijski naslovi, po mišljenju stručnjaka, neretko podstiču na nasilje.
Razmere, posledice i sve češći fatalni ishodi nasilja nad ženama traže reakciju celog društva. Stranka slobode i pravde zahteva:
- Hitno uvođenje jedinstvenog registra nasilnika,
- Pooštravanje zakonskih kazni za nasilnike i veću osetljivost pravosudnog sistema na probleme žena koje su žrtve nasilja,
- Obaveznu edukacju o nasilju u školama,
- Primenu efikasnih modela zaštita žrtve po ugledu na Austriju i Nemačku gde su organizovana skloništa za žene u svakom gradu koja su dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i pružaju trenutnu podršku ženama i njihovoj deci. Ova skloništa se finansiraju iz budžeta opština, a besplatna su za žene bez prihoda.
- Egzistencijalno osnaživanje kroz razne programe podrške ženskom preduzetništvu i zapošljavanju
- Besplatnu institucionalnu organizaciju psihičke podrške žrtvama nasilja kako bi izbegli njihovu socijalnu marginalizaciju.

Ferida Čustović, predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde