Grujić: U Srbiji se borimo za elementarna ljudska prava

 04. septembar 2023. 13:01

„Mi se u Srbiji borimo za elementarna ljudska prava, na život, dostojanstvo, društvo bez nasilja, bezbednost dece i mladih, nesmetano ostvarivanje prava na obrazovanje. Borimo se protiv vršnjačkog nasilja, femicida, govora mržnje u javnom prostoru i svih faktora koji podstiču agresiju poput rijaliti programa i kriminalno- koruptivnih veza vlasti“ izjavila je dr Danijela Grujić, narodna poslanica Stranke slobode i pravde na danšanjoj sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i dodala da je za Srbiju važno prihvatanje Predloga zakona o potvrđivanju opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima sa čim se do sada neopravdano dugo oklevalo.

 

 Grujić je naglasila da je za Srbiju veoma važna međunarodno-pravna zaštita koju ovaj Protokol obezbeđuje preko mehanizama delovanja Komiteta. I to zato što se ne samo u području obrazovanja, već i kulture, a posebno rada suočavamo sa ozbiljnim ugrožavanjem građanskih prava sa kojima se naša država, odnosno aktuelni režim, ne umeju nositi.

„Prisetimo se samo radnih pelena u leskovačkoj Juri, teških radnih uslova u pregrejanim pogonima, loših uslova smeštaja u nehumanim uslovima i neisplaćenih zarada vijetnamskih radnika angažovanih na izgradnji fabrike autoguma Linglong-a u Zrenjaninu. Jedna smo od najsiromašnijih evropskih zemalja. Naše radništvo je pretvoreno u jeftinu radnu snagu, živi na ivici egzistencije sa neizvesnim kratkoročnim ugovorima o radu što ga čini lakom metom svakovrsnog ugrožavanja ljudskih prava. Ne zaboravimo ni snažni politički pritisak na zapošljavanje i radnike u javnom sektoru kao što je to bilo sa Senkom Jakov  iz Zrenjanina i Rankom Kašiković iz Subotice“ zaključila je dr Danijela Grujić.