Ferida Čustović: Nasilje nad ženama se ne sme tolerisati

 24. novembar 2022. 00:00

U ovoj nedelji počinje kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama‟. Srbija nažalost, kampanju dočekuje sa više od 25 ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju.

Nasilje prema ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena.

(Definicija nasilja prema ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija). U poslednje dve decenije u našoj zemlji je ubijeno više od 300 žena, a oko 400 dece je ostalo bez majki zbog porodično-partnerskog nasilja. U Srbiji se agresija i nasilje promovišu iz samog vrha države. Seksizam, diskriminacija i nasilno ponašanje prema ženama se podstiče čak i u Domu Narodne skupštine, kao i u drugim državnim institucijama. U takvoj atmosferi, prepunoj agresije u najvišim državnim institucijama, ne treba da nas čudi i porast nasilja nad ženama. Tužno je da živimo u društvu gde je normalno ubiti ženu, gde se ona smatra svojinom partnera, rođaka, prijatelja. Vesti o ubistvu žena postale su naša svakodnevnica. Niko ne sme ostati imun na vest o ubistvu preminule, njenom  životu i činjenici da žene gotovo svakodnevno trpe nasilje, neke i po više decenija.

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ni posle šest godina ne daje odgovarajuće rezultate. Pomenuti Zakon sadrži brojne manjkavosti, ne predviđa mere praćenja i nadzora nasilnika, kao ni konkretne mere zaštite i pomoći žrtvama. Ženama žrtvama nasilja nije dovoljno da promene bravu na stanovima u kojima žive ukoliko na njih polažu pravo oni koji su ih maltretirali. Takođe, izostaje rad na prevenciji, dok tabloidni mediji kreiraju atmosferu u kojoj se nasilje toleriše, pa čak i promoviše. U borbu protiv nasilja nad ženama i devojčicama, neophodno je da se uključe nadležne institucije, međunarodne i organizacije civilnog društva, mediji i svaka građanka i građanin Srbije.

Ženska mreža Stranke slobode i pravde osuđuje svaki slučaj nasilja nad ženama i zalaže se, odnosno predlaže sledeće mere:

  • Nultu toleranciju prema nasilju,
  • Uvođenje jedinstvenog registra nasilnika,
  • Najoštrije kazne za nasilnike,
  • Prevenciju nasilja uvođenjem obaveznih predmeta u sve škole,
  • Zaštitu žrtve i njeno egzistencijalno osnaživanje,
  • Pružanje psihičke pomoći žrtvama.

Ferida Čustović, predsednica Ženske mreže Stranke slobode i pravde