SNS-ovi granitni spomenici Leskovcu

 20. januar 2023. 00:00

Rukovodstvo grada je za novi posao “šminkanja”, i dalje nezavršenog trga, opredelilo dodatnih 8,4 miliona dinara ili 73 000 evra. U ovom kriznom vremenu, novac će se potrošiti na granitne klupe, kojih već ima po celom trgu. Klupe nisu potrebne Leskovčanima ali jesu partijskim firmama “SNL gradnja” i “MANNERS” koje su osnovane za po hiljadu dinara.

Firma “MANNERS” je prvo bila trgovinska radnja a naknadno počela da se bavi proizvodnjom betona. Povezana je sa firmama koje su neadekvatno održavale puteve ali i koje nisu izmirivale obaveze prema poveriocima. “SNL gradnja” poznata je kao firma koja ne ispunjava ugovorene obaveze i koja je mnoge radove u Leskovcu ostavila nezavršenim.

Takve firme prosperiraju danas. Takvim firmama odlaze pare iz Leskovačkog budžeta dok pošteni privrednici grcaju u problemima i dugovima. Takvim firmama odlaze pare dok narod ne može ni adakvatno da se leči.

Da li je 73 hiljada evra moglo biti utrošeno pametnije?!

Da li je bilo pametnije i korisnije kupiti 15 EKG uređaja, 10 CTG-a ili 6 ultrazvučnih aparata za iste pare?

“Pogrebnici” Leskovca ipak su rešili da podignu granitne spomenike, dok sve Leskovčane zavijaju u crno.

SSP Leskovac