SSP Vranje: Zahtevamo da se hitno preduzumu radnje koje će površinu oko vranjskog ZC-a dovesti u stanje upotrebljivosti

 19. septembar 2023. 13:04

Povereništvu SSP-a u Vranju obratili su se ovih dana građani zbog problema sa kojim se suočavaju. Naime, u bolničkom krugu vranjskog ZC-a kretanje automobila je značajno otežano, a kretanje pešaka gotovo potpuno onemogućeno. Asfaltirani delovi staza koje vode do bolničkih ambulanti nalaze se u katastrofalnom stanju, smeće je na sve strane, a klupe su potpuno ruinirane.

To što deo između Službe hitne pomoći i novoizgrađenog bolničkog bloka nije atraktivan za razna promotivna fotografisanja nikako ne znači da ga ne koriste pacijenti ZC-a kojima je to jedini logičan put od Službe hitne pomoći i Dečijeg dispanzera do Službe urgentne medicine i bolničkog bloka. Neretko pacijenti koji se javljaju lekaru usled same bolesti već imaju otežano kretanje. Ilustracije radi, izuzetno je teško doći do ambulante ortopedije.

Podsećamo da je uređenje i održavanje bilo u nadležnosti Direkcije za izgradnju grada, a kako je Direkcija u likvidaciji, prešlo je u nadležnost Zavoda za urbanizam Vranje i Grada Vranja.

Pa, s obzirom na to da je na čelu grada lekar,  postavlja se pitanje da li je potrebno naglašavati da je pacijentu koji treba da prođe ovim putem od vitalnog značaja da ne mora da izbegava rupe i kratere u asfaltu i da može da sedna na klupu.

U ime građana/ki Vranja zahtevamo od Zavoda za urbanizam Vranje i Grada Vranja da neodložno budu preduzete radnje koje će ovu opasnu površinu dovesti u stanje upotrebljivosti za korisnike/ce kako ne bi došlo do apsurda da nam se pacijenti povređuju kada krenu po pomoć lekara.