Svi građani Srbije imaju pravo na jednaku zaštitu i brigu o svom zdravlju

 13. mart 2023. 10:53

Suočeni smo sa zabrinjavajućim oblikom diskriminacije koji se dešava na mobilnim mamografima, konkretno na Kalemegdanu, gde žene starije od 69 godina nisu u mogućnosti da obave besplatne mamografske preglede. Ovo je neprihvatljivo i neprimereno ponašanje koje isključuje starije osobe iz sistema javnog zdravstva.

Diskriminacija po osnovu godina je nešto što se ne sme tolerisati u modernom društvu koje promoviše jednakost i poštovanje prema svim ljudima, bez obzira na godine, pol, rasu ili nacionalnost. Svi građani Srbije imaju pravo na jednaku zaštitu i brigu o svom zdravlju.

Starije žene se nalaze u visokorizičnoj grupi kada je u pitanju rak dojke, što dodatno pojačava ozbiljnost ovog problema. Svaki pojedinac ima pravo na pravovremenu dijagnostiku i lečenje, a diskriminacija po bilo kom osnovu, uključujući i godine, ne sme biti prepreka za dobijanje adekvatne zdravstvene zaštite.

Stoga, pozivamo nadležne organe da odmah reaguju i omoguće svim ženama, bez obzira na godine, pristup besplatnim mamografskim pregledima. Takođe, potrebno je obezbediti da se ovakve situacije ne ponavljaju u budućnosti.

U ovom trenutku, solidarnost i briga o svim građanima, bez obzira na godine ili bilo koji drugi faktor, moraju biti naš prioritet. Neka svaka osoba u Srbiji bude sigurna da će dobiti potrebnu medicinsku pomoć i podršku u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja.


Ženska mreža SSP i resorni Odbor SSP za zdravstvo