Zapadni Balkan je osetljivo područje, Danijela Grujić u Maroku na Parlamentarnoj konferenciji o međuverskom dijalogu

 15. jun 2023. 16:10

Prošao je još jedan dan Parlamentarne konferencije o međuverskoj dijalogu: saradnja za zajedničku budućnost u Marakešu, Maroko na kome je govorila narodna poslanica Danijela Grujić ispred poslaničke grupe "Ujedinjeni" i Stranke slobode i pravde. Grujić je na današnjem panelu rekla kako je Zapadni Balkan vrlo osetljivo područje, potom je podsetila da je u skorijoj prošlosti  doživelo stravične ratne sukobe na etničkoj osnovi sa verskom obojenošću.

 

-U Srbiji imamo veliki problem sa lažnim nevladinim organizacijama koje izvlače novac iz javnog budžeta na projektima koje ne realizuju, a izjašnjavaju se pozitivno o vlasti o čemu postoje dokazi, želim da Vas upoznam sa jednim pozitivnim iskustvom. Reč je o nevladinoj organizaciji koja je učinila mnogo u proteklih dvadeset godina na promovisanju poverenja i uzajamnog priznavanja za mir i međuverski dijalog.
Na bazi saradnje umreženih sociologa religije bivše Jugoslavije uz aktivno učešće istraživača različitih naučnih oblasti, filozofa, teologa i predstavnika verskih zajednica u Srbiji deluje Centar za empirijsko istraživanje religije u Novom Sadu na čelu sa profesoricom Zoricom Kuburić.


Centar organizuje međunarodne naučne konferencije na godišnjem nivou, izdaje čadopis "Religija i tolerancija" polugodišnje i brojne monografije često uz podršku Ministarstva nauke, rekla je Grujić i dodala da je to mesto istinskog susreta i različitih veroispovesti i naučnih istraživača na humanističkim osnovama.