Dobar život je život u istini, a ne život zatrpan lažima. Dobar život podrazumeva da zakon važi za sve i da nema privilegovanih.

Ostale aktuelnosti