Dobar život je život u istini, a ne život zatrpan lažima. Dobar život podrazumeva da zakon važi za sve i da nema privilegovanih.


U nastavku možete da izračunate iznos koji će Vam biti vraćen, ukoliko ste u oktobru 2014 imali penziju veću od 25000 dinara.

Iznos koji će Vam biti vraćen: