Država mora da pošalje poruku ženama da je sistem na njihovoj strani

 21. septembar 2022. 00:00

U prethodna dva dana u porodičnom nasilju ubijene su dve žene. Na svake dve nedelje u Srbiji jedna žena bude ubijena. Samo u ovoj godini nastradale su 22 žene. Za to vreme predstavnici režima uporno pričaju kako su doneti svi neophodni zakoni i strategije i da nadležne institucije sprovode sve protokole. Život ih, na žalost, surovo demantuje.

Ključni razlog za porast porodičnog nasilja je neefikasan rad državnih institucija koje žrtvama ne pružaju brzu zaštitu, a nasilnike ne sankcionišu u skladu sa zakonom. Time sistem nasilnicima šalje signal da sistem toleriše porodično nasilje. Dodatni problem je što žene koje su žrtve porodičnog nasilja nisu finansijski dovoljno jake da se osamostale, zbog čega ostaju u bračnim zajednicama u kojima su predmet psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja od strane partnera.

Zbog svega navedenog, Stranka slobode i pravde zahteva da državni organi momentalno počnu da sprovode zakone i tako jasno stave do znanja da se nasilje u društvu više neće tolerisati. Za to je potrebna samo politička volja Vlade i pritisak na Centre za socijalni rad i policiju da pravovremeno reaguju. Naš drugi zahtev je da Vlada mora da ojača mrežu sigurnih kuća i materijalnu i pravnu podršku ženama koje su predmet nasilja, kako bi se na vreme zaštitile.Treći jednako važan zahtev je da Vlada mora da pokrene kampanju koja će poslati poruku ženama da je sistem na njihovoj strani i u kojoj će da ih infromiše o njihovim pravima i svim mehanizmima zaštite. Na kraju, zahtevamo oštriju kaznenu politiku uz zabranu ranijeg izlaska iz zatvora. Nedopustivo je da većina nasilnika za kazneno delo dobije uslovnu kaznu ili kaznu zatvora od 3 do 12 meseci.

Resorni odbor za socijalnu politiku SSP