dr Raspopović (SSP): Zahtevamo da se lekarima omogući pravo da sami biraju specijalizacije

 11. mart 2023. 10:30

Najnoviji biser iz Ministarstva zdravlja je odluka po kojoj lekari koji sami plaćaju svoje školovanje i volontiraju više neće moći da biraju specijalizaciju, jer se kako to kaže državni sekretar Đerlek "moraju prilagoditi potrebama zdravstvenog sistema". Dakle od svih mogućih mera koje im stoje na raspolaganju u ministarstvu su odlučili da uvedu zabrane lekarima da slobodno biraju kojom granom medicine će se baviti u svojoj karijeri. Nije im palo na pamet da tamo gde postoji deficit lekarima ponude dodatne pogodnosti, specijalizaciju bez volontiranja, sigurne i dobro plaćene poslove po završetku iste... Ne, njihova ideja je ukidanje prava da mlade kolege slobodno biraju ono što sami plaćaju. 


Gospodine Đerlek, pogrešne odluke vaših prethodnika u SNS-ovoj vladi kontinuiteta već su dovele do nedostatka određenih specijalista, a viškova drugih, kao i alarmantnog deficita određenih lekara specijalista, ali i lekara opšte prakse u pojedinim krajevima Srbije. Ovakve mere osim što pokazuju razmere problema u koje nas je uvela ova vlast samo će ubrzati odliv lekara iz Srbije, a vi ste već, a tek ćete biti odgovorni, jer pacijenti koji su godinama kroz lični dohodak izdvajali novac za zdravstveno osiguranje ostaju bez mogućnosti da budu pregledani i lečeni čim im je uskraćeno zagarantovano pravo po zakonu, a da ne govorim o novom kršenju Hipokratove zakletve koje je za vas i vašu ministarku Danicu Grujičić postala svakodnevnica. 

Stranka slobode i pravde zahteva da se nedostajuće specijalizacije finansiraju iz budžeta uz čitav paket mera koji treba da stimulišu mlade kolege da se opredele za neku od grana medicine. Takođe zahtevamo da se lekarima omogući pravo da sami biraju specijalizacije u skladu sa svojim interesovanjima. Ovakve mere bi donela svaka odgovorna vlast koja brine o zdravstvenom sistemu i zdravlju nacije. Ovim koji donose ovakve odluke to nije motiv. Dokaz za ovo je odluka da plate vojnih specijalaca budu duplo veće nego plate lekara specijalista. 

dr Danijel Raspopović, resorni Odbor za zdravstvo SSP