Grujić na Parlamentarnoj konferenciji o međuverskom dijalogu - u Srbiji prisutan pad demokratije, a to se odražava na slobodu veroispovesti

 14. jun 2023. 12:00

Danas je održana parlamentarna konferencija o međuverskom dijalogu: saradnja za zajedničku budućnost u Marakešu (Maroko) na kojoj je ispred poslaničke grupe "Ujedinjeni" i Stranke slobode i pravde govorila narodna poslanica Danijela Grujić.

 

Grujić je tom prilikom ocenila da u Srbiji postoji pad demokratije i urušavanje institucija, dok su demokratske reforme napuštene od autoritarne vlasti.

- Postoji visoka korupcija i kriminal bez adekvatnog odgovora. Izražena je politička represija. Nazaduje se u oblasti medija. Pravosuđe je izloženo političkom pritisku. Zahtevi na putu pridruživanja EU u oblasti vladavine prava se samo formalno ispunjavaju. Visok stepen nasilja u društvu izazvao je masovne mirne proteste građana koji se održavaju nedeljama unazad. To se takođe negativno odražava na slobodu veroispovesti i međuverski dijalog. U parlamentu se ne održavaju javna slušanja i konsultacije po ovom pitanju u nadležnom odboru.

Grujić je napomenula da nezavisni državni organi koji se staraju o zaštiti ljudskih prava kao što su Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Poverenik za informacije od javnog značaja ostaju pasivni i ne reaguju na primer neofašističke i antisemitske ispade.

 

-U realnosti religijski pluralizam nije u potpunosti razvijen. Postoji kulturno i istorijski zasnovan privilegovan položaj tradicionalnih crkava i verskih zajednica, posebno Srpske pravoslavne crkve sa kojom državni vrh održava tesnu saradnju konsultativne prirode na političkim osnovama, što ugrožava sekularni karakter države (nezavisnost države). Karakteristično je i odavanje priznanja čelnicima države od strane Srpske pravoslavne crkve a to podstiče simbiozu nacije i religije.
Naučna istraživanja su utvrdila da postoji socijalna distanca među građanima na osnovu veroispovesti, zaključila je Grujić.